Priser

Priserne er gældende fra 1. maj 2018 til 31. december 2018.

Alle priser er inkl. moms.

Se også vores aktuelle priser (åbner i pdf).

 

Forbrugsbidrag   500,00. pr. MWh
       
Motivationstarif:      
Ved fremløbstemperatur over 65 grader C:      
For hver 1 grad C returtemperaturen er under 30  grader C, fratrækkes 1% af det samlede forbrug.  For hver 1 grad C returtemperaturen er over 37 grader C, tillægges 1% af det samlede forbrug.      
       
Ved fremløbstemperatur under 65 grader C:      
Grænserne for fradrag og tillæg bliver 1/2 grad C højere for hver 1 grad C fremløbstemperaturen falder.      
       
Effektbidrag;  beregnet af BBR-bolig og erhvervsareal 20 grader C.   20,00 kr pr. m2bolig/erhverv
Efftektbidrag; beregnet af BBR-erhvervsareal 18 grader C.  

17,50kr

pr. m2
Effektbidrag; beregnet af BBR-erhvervsareal 15 grader C  

 15,00kr

pr. m2
       
Abonnementsbidrag   625,00 kr. pr. måler
Gebyr:       
Rykker og inkassobrev, momsfrit  

 100,00kr.

 
Lukkegebyr, momsfrit  

 300,00kr

 
Genåbningsgebyr   300,00kr  
Prøvning af måler    efter faktisk regning  
Byggevarme:       
Der opkrævet ikke fast gebyr, men   

 750,00 kr.

 pr. mwh.
Tilslutningsbidrag      
Grundbidrag   15.000,00 kr.  
Nedgang til eksisterende ledning   3.750,00 kr.  
Arealbidrag beregnes af BBR-bolig og erhvervsareal   15,00 kr. pr. 2 bolig
       
* Stikledning længde 0-10 m 1.500,00 kr. pr. meter
  over 10 m 1.250,00 kr. pr. meter

Der ydes en rabat på 15.000,00 kr ved konvertering til fjernvarme (ikke nye huse).

Mølholm Varmeværk kan undtagelsesvis fastsætte et ækvivalent areal, såfremt det skønnes, at BBR arealet ikke er korrekt opgivet eller såfremt det skønnes, at den pågældende installation bør svare en anden betaling, end det registrerede BBR areal er fastsat til.For udstykninger og områder udenfor vores normale forsyningsområde (maj 2009) gælder særlige tilslutningsvilkår, der udarbejdes efter projektet.

I forbindelse med etablering af ny stikledning, afholder den enkelte forbruger udgiften til jordprøver og evt. bortskaffelse af jord.

*Dækker de samlede omkostninger i forbindelse med etablering af stikledning fra grundskel til indføringsstedet i ejendommen.